Säsongsinfluensan

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? ​

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

65 år och äldre

Gravid

Vuxen eller barn över 6 månader med

hifen dag

Tänk på att du som har högt blodtryck (hypertoni) utan samtidig hjärtsjukdom eller har en lindrig astma inte tillhör riskgrupp.

hifen dag

Trots den pågående coronapandemin är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa.

hifen dag

Tänk på att du som har högt blodtryck (hypertoni) utan samtidig hjärtsjukdom eller har en lindrig astma inte tillhör riskgrupp.

Kontakta oss

Vårdcentral
BVC
Adress